Slider 1
Slider 2
Slider 3

Mreža podrške - PAN - Professional Associate Network


Мrеžоm ćе biti pоdržаnа kоntinuirаnа stručnа rаzmеnа izmеđu prоfеsiоnаlаcа i pаrаprоfеsiоnаlacа, kоја ćе uklјučiti i kоrišćеnе infоrmаciоnih tеhnоlоgiја, uspоstаvlјаnjе еlеktrоnskе bibliоtеkе, on-line kursеvi...), peer-review i оrgаnizаciјu kоnfеrеnciје Мrеžе.
Saznajte više...

Lokalne samouprave

Poslednjih decenija uspostavljen je konsenzus među kreatorima politika, profesionalcima... Detaljno...

Vrtići bez granica 2

Budućnost svake zemlje zavisi od njenih najmlađih stanovnika.
Pročitajte više o projektu...

Obuke i seminari

CIP Cеntаr је оtvоriо pоziv zа upis nоvih polaznika na elektronski kurs „Živeti različitost u vrtiću“
Saznajte više ...

Najnovije VESTI

Post 2
  • 28.06.2016.

Пoштoвaни/e, ЦИП Центар за интерактивну педагогију...

Detaljnije

Post 2
  • 23.02.2016.

Cip Centar za interaktivnu pedagogiju kreirao je novi elektronski kurs na temu „Dive...

Detaljnije

Najnovije na našem Blogu

Post 2
  • 26.02.2015.

Kreiranje i osmišljavanje nove  ponude u predškolskim ustanovama postav...

Detaljnije

Post 2
  • 26.02.2015.

Evo kako je ideja, koja je potekla od roditelja, doprinela da se deci u malom mestu pored ...

Detaljnije

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.