Deca mogu...

Ovo je prostor za prikaz aktivnosti sa decom, dečijih inicijativa, akcija i kreacija, primera šta sve mogu da urade, izmisle, naprave sama ili uz podršku.
Naučna saznanja

“Mnogo je razloga zašto javni resursi treba da budu investirani u visokokvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje. Prvo, danas su nam dostupna mnogobrojna istraživanja koja pokazuju potencijal i značaj ranog uzrasta za budući razvoj i uspeh u životu svakog pojedinca. Drugo, društvo je dužno da obrazuje decu i obezbedi im mogućnosti da koriste svoja prava.Treće, odgovornost društva je i da obezbedi deci dobar početak u životu i da ih zaštiti od efekata dečijeg siromaštva, kao i drugih nepovoljnih okolnosti. Najnovija istraživanja mozga pokazuju da se najintezivniji razvoj odigrava u prvim godinama života i da je ovo period života u kome ne treba propustiti prilike koje postoje. To ne znači da deca u kasnijim fazama života ne mogu da uče i da nema razvoja, već da su efekti najveći i najduži kada je stimulacija uvedena na vreme.

Kvalitet iskustava koje dete ima u ranom uzrastu utiče na razvoj mozga i moždanih funkcija. Skener glave jasno pokazuje razliku u strukturi i moždanoj funkciji deteta koje odrasta u zdravom, bezbednom i stimulativnom okruženju i deteta koje odrasta u situaciji koja nije pogodna za razvoj.”


Razvoj mozga i moždanih funkcija

„Nedavno, Komisija UN za prava deteta donela je Opšti komentar o još jednom fundamentalnom pravu deteta, pravu na igru. Komisija potvrđuje da igra, u formalnom i neformalnom okruženju nije “luksuz” već bazična potreba dece i način na koji ona uče i spoznaju svet:

‘Igra i rekreacija su od vitalne važnosti za zdravlje i dobrobit dece i promovišu razvoj kreativnosti, mašte, samopouzdanja, samoefikasnosti i fizičkih, kognitivnih i emocionalnih snaga i veština. Igra i rekreacija doprinose svim aspektima učenja’ (Education for the twenty-first century: issues and prospects, UNESCO, Paris, 1998). Kroz njih deca učestvuju u svakodnevnom životu. One predstavljaju unutrašnju vrednost za dete, u smislu uživanja i zadovoljstva koje pružaju.

Različita istraživanja pokazuju da je igra od centralne važnosti za razvoj dece i da ima značajnu ulogu u razvoju mozga, posebno u ranom uzrastu. Igra je značajna podrška dečijim kapacitetima za pregovaranje, ponovno uspostavljanje emocionalne ravnoteže, rešavanje konflikata i donošenje odluka. Kroz igrovne aktivnosti deca uče istražujući i doživljavajući svet u kome žive, eksperimentišući sa novim idejama, ulogama i iskustvima. Na taj način ona uče kako da razumeju svet i svoje mesto u njemu.

Deca mogu da se igraju (i rekreiraju) sama, sa svojim vršnjacima ili sa odraslima koji im pružaju podršku. Roditelji i drugi odrasli koji vole svoje dete, brinu o njemu i poštuju ga, podržavaju njegov razvoj i učenje kroz igru. Oni se igraju sa decom, jer učešće u dečijoj igri omogućava odraslima jedinstvene uvide i razumevanje dečije perspektive. Na ovaj način gradi se i uzajamno poštovanje između generacija, doprinosi se međusobnom razumevanju i uspešnoj komunikaciji  između dece i odraslih i stvaraju se prilike za pružanje smernica i adekvatnu stimulaciju. ”(Komentar 17 Komisije UN za prava deteta, pas. 9 i 10).“

Iz Priručnika za diversifikaciju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd 2013.

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.