Blog

Dobrodošli! Ovaj blog namenjen je roditeljima, nastavnicima i aktivistima civilnog društva za razmenu informacija i znanja o kvalitetnom inkluzivnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju, o važnosti i radosti razvoja, odrastanja i učenja dece ranog uzrasta, u cilju uzajamne podrške.

ON-LINE SEMINARI – DRUGAČIJI PUT KA STICANJU NOVIH SAZNANJA

Projekat "Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji" partnerski su realizovali UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. Predškolska Ustanova Čukarica, u kojoj sam zaposlena, bila je jedan od učesnika projekta, a ja sam bila jedan od realizatora diversifikovanih programa.

U okviru projekta, u maju 2015. godine, realizovana je i obuka za rad na moodle programu za vaspitače i stručne saradnike uključene u projekat. Na toj obuci, prvi put se susrećem sa ovim vidom stručnog usavršavanja. U tom trenutku, vrlo malo poznajem rad na računaru. Imala sam samo svoju ličnu mejl adresu, i za početak je to bilo dovoljno. Sa svojim koleginicama vaspitačicama i stručnim saradnicama dobila sam priliku da se upoznam sa tehnikama za korišćenje on-line kurseva.

Prvi kurs koji me je privukao i odmah motivisao da se uključim bio je “Živeti različitosti u vrtiću”, namenjen razvijanju osetljivosti zaposlenih u vaspitanju i obrazovanju na interkulturalnost, društvenu pravdu, bogatstvo različitosti. Osmislili su ga naši mentori i saradnici na projektu iz CIP - Centra za interaktivnu pedagogiju i bio je veoma dobro uvezan sa izazovima sa kojima smo se u realizaciji projektnih obaveza suočavali pa sam želela odmah da ga započnem. Dobila sam svoju lozinku i korisničko ime i mogla da uz pomoć njih pristupam predviđenim sadržajima koliko god sam želela, što me značajno opustilo. 

Iako sam tik pre početka kursa prošla inicijalnu obuku za pohađanje on-line kurseva, manjkalo mi je iskustva u slobodnom radu za računarom. Zbog toga, u prvim danima, imala sam utisak da sam se našla u on-line lavirintu. Vrtela sam se u krug i pokušavala jednim, pa još jednim klikom da pronađem novi tekst, novi zadatak. Uporno sam se tada vraćala na početak i kada nije išlo znala sam da imam podršku mentora iz CIP Centra, kojoj sam mogla uvek da se obratim konkretnim pitanjem. Podrška mi je bila vrlo značajna i ubrzo sam se osamostalila i počela glatko i uspešno da prolazim kurs. 

Kurs mi je pružio nova saznanja o značenju pojama stereotip i na koji način stereotipi nastaju i vode ka predrasudama i diskriminaciji. Važno mi je bilo razmišljanje svih učesnika kursa o temama koje su se na kursu otvorile. Jedan od izazova koji sam mapirala u radu bio je da napišem moja promišljanja o temama koje sam otvarala na kursu. Pročitala sam mnoštvo dobrih primera iz prakse. Napisale su ih moje kolege iz drugih predškolskih ustanova. Dopisivale smo se, razmenjivale primere i upućivali sugestije jedni drugima. Sve što sam pročitala na mene je ostavilo jak utisak, moja vaspitna praksa postala je promišljenija i kvalitetnija, a naročito u radu sa decom i porodicama koja dolaze iz različitih porodica i kultura. 

Pomoću znanja i uvida koje mi je ovaj seminar pružio, razvijala sam prvo stidljivo, a onda i slobodnije, sopstvene promene u vrtiću u kom radim. Jedna od njih je “Dvojezična slikovnica”.  Slikovnica je nastajala postepeno, susretima i istraživanjem u vrtiću sa decom i roditeljima iz različitih kulturnih miljea, a zatim je u bliskoj saradnji s porodicama prevedena na romski jezik da bi bila dostupna svima. Ovo je bio veliki korak u praksi vrtića a dvojezična slikovnica postala je deo naše biblioteke.

Na ovom linku možete preuzeti prezentaciju 

Pohađanje prvog on-line kursa podstaklo me je da razmišljam o načinima na koje sam do sada sticala nova saznanja i uvidela sam koliko mi je ovakav pristup stručnom usavršavanju lakši i prijatniji.  Učenje putem on line kurseva videla sam kao korisno i realno za moje dalje usavršavanje i poželela sam da ih prolazim još. Osim kvalitetnih sadržaja sa kojima sam se tako srela, pohađanje ovako organizovanog kursa meni pruža mogućnost da samostalno baratam svojim vremenom i kursu pristupam kada je meni to optimalno i prijatno. Vreme za stručno usavršavanje počela sam da odvajam sama, u udobnosti svoje dnevne sobe, onoliko intenzivno koliko mi je tog dana moguće shodno drugim profesionalnim i ličnim obavezama. Od neprocenjivog značaja mi je otvoren pristup kursu, kad god to meni i mojim željama i mogućnostima odgovara. 

Posle kursa “Živeti različitosti u vrtiću”, pohađala sam zatim i ostale on-line seminare: “Diversifikovanje programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja”  i “Horizontalna razmena”. Trenutno pohađam on line seminar “Podrška unapređenju rada vaspitača”. Moj najznačajniji utisak je da je svaki kurs osmišljen na drugačiji način i pravim tempom vodi učesnika ka  ostvarivanju postavljenog cilja. Takođe veoma je zgodno kada se nekim ličnim uvidima o stereotipima I predrasudama koje imam prema drugosti I drugačijem, suočavam sama sa sobom, bez obaveze da ih delim sa drugima na najdirektniji način. Uvek mogu da na Forumu u okviru kursa pokrenem diskusiju o nekom uvidu, ali ne moram da razmenjujem emocije ako ne želim, niko ih ne vidi, osim mene. Shvatila sam da nekada više prija susret sa samim sobom i prolaženje kroz lične uvide i sadržaje u osami! 

 

Dobiti od onlajn kurseva za učesnike su velike.  Mnogo stručnih tekstova kojima se mogu stalno vraćati ili ih odštampati, dostupni su mi bez pretrage interneta ili biblioteka. Ostvaruje se razmena sa kolegama iz različitih gradova i predškolskih ustanova koja je do sada bila moguća samo na velikim i skupim susretima vaspitača. On-line kursevi pomogli su mi i da steknem veštinu korišćenja računara samostalno, bez skupih obuka koje dugo traju, da se oslobodim straha od greške prilikom korišćenja računara i da sa mnogo manje strepnje koristim računar i za druge profesionalne i lične potrebe.

 

Aleksandra Petrović, vaspitačica

 

Predškolska ustanova “Čukarica” Beograd

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.