Događaji

Na ovoj stranici se nalaze informacije o aktuelnim seminarima, panelima, forumima, tribinama, okruglim stolovima i drugim događanjima i stručnim skupovima posvećenim ranom razvoju dece i učenju, predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Održan seminar “Praćenje i evaluacija u Kaleidoskopu”

Predstavnici predškolskih ustanova koje su uključene u projekat „Vrtići bez granica 2 - kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji” i mentori angažovani kao stručna podrška profesionalcima, ustanovama i lokalnim samoupravama učestvovali su u seminaru „Praćenje i evaluacija u Kaleidoskopu“ koji je održan 16. decembra 2014. u Beogradu.

„Kaleidoskop“ je dokument koji predstavlja elaboraciju ciljeva i principa datih u Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju kroz usaglašenu konkretizaciju vrednosti, slike o detetu, shvatanja kako ono uči i načina podrške učenju u vaspitno-obrazovnom programu. ”Kaleidoskop” predstavlja polazište za razvijanje diversifikovanih programa za decu ranog uzrasta koja nisu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

U okviru jednodnevnog seminara autorke, profesorke Filozofskog fakulteta u Beogradu, Dragana Pavlović Breneselović i Živka Krnjaja, predstavile su model kolaborativnog praćenja i evaluiranja programa u „Kaleidoskopu“.

„Razgovarajući sa detetom koje je crtalo neki crtež, možemo da dobijemo niz podataka o njegovoj uključenosti u grupu, šta je za njega dobro“, kaže prof. Pavlović Breneselović objašnjavajući značaj konsultovanja praktičara sa detetom.

Više informacija o seminaru možete naći na : https://www.facebook.com/CIPCentar

Održan okrugli sto o kvalitetu u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Okrugli sto „Kvalitet u predškolskom vaspitanju i obrazovanju“ održan je 27. aprila 2015. u Beogradu. Skup je deo  aktivnosti projekta  "Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji" u cilju pokretanja javnog dijaloga o kvalitetu u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Uvodno obraćanje održala je Željka Radojičić Lukić, pomoćnica ministra prosvete i istakla značaj predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Na skupu su govorile profesorke Filozofskog fakulteta u Beogradu Živka Krnjaja, Dragana Pavlović Breneselović, autorka knjige “Gde stanuje kvalitet, knjiga 2 - istraživanje sa decom prakse dečijeg vrtića”, Vesna Kartal iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja UNICEF-a, Dragana Koruga i Olga Lakićević iz CIP-Centra za interaktivnu pedagogiju, Marina Arizanović, vaspitačica i koordinatorka tima PU „Vukica Mitrović“ iz Leskovca i Katarina Đurić, predsednica Udruženja stručnih saradnika Beograda i psihološkinja iz PU Čukarica.

Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati najnovijeg istraživanja o kvalitetu u predškolstvu iz perspektive dece koje je realizovao Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

 “Ova knjiga je nastala iz želje da se deca čuju, predstavljanjem dečije perspektive o kvalitetu prakse dečijeg vrtića i sagledavanjem te perspektive u teorijskom kontekstu. Nadam se da ona može doprineti boljem razumevanju suštinskih pitanja kvaliteta prakse obrazovanja i time podržati dobrobit dece i njihovo pravo da učestvuju u oblikovanju te prakse. Činjenicu, da pre svega kroz ono što jeste, sada i ovde, dete i biva – postaje ono što će biti, morali bismo ozbiljno da uzmemo u obzir svi mi odrasli, svi koji radimo u predškolskom vaspitanju, a naročito oni koji kreiraju obrazovnu politiku. Za početak, valjalo bi se naučiti da slušamo šta nam deca govore“, rekla je Drgana Pavlović Breneselović autorka knjige „Gde stanuje kvalitet, knjiga 2 – istraživanje sa decom prakse dečijeg vrtića“.  

Vršnjaci, igra, participacija, zajedničko učešće dece i odraslih u aktivnostima, boravak napolju, prostor u kome borave, potreba za povezanošću sa životom, najvažnije su dimenzije kvaliteta koju je prepoznalo 50 dece uzrasta od 5-6 godina iz vrtića širom Srbije koja su učetvovala u istraživanju (od toga je 25 dece iz 11 vrtića iz Beograda, a 25 iz 19 vrtića iz različitih regiona Srbije).

Tanja Ranković istakla je da UNICEF nastoji da „napravi mrežu profesionalaca koji bi sistemu bili oslonac za građenje sistema kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju“. Ona je ocenila da je istraživanje o kvalitetu u PVO najbolje do sada jer je urađeno iz dečije perspektive. „Dečiji iskazi u ovom istraživanju govore nam šta su nam dalji prioriteti“, dodala je Ranković i istakla da se nada da će rani razvoj dece postati  tema koja će biti jedna od prioritetnih tema državne politike u obrazovanju. 

Skupu su prisustvovali predstavnici 10 predškolskih ustanova (Smederevo, Loznica, Leskovac, Sjenica, Odžaci, Krupanj, Bojnik, Čačak, Nova Varoš i Čukarica/Beograd) koje su uključene u projekat "Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji".

Projekat "Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji" partnerski realizuju UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, Institutom za pedagodiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 10 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Kliknite ovde i pogledajte dokument: Zaključci okruglog stola-kvalitet PVO

Kliknite ovde da pogledate galeriju fotografija sa dogadjaja

Stručni skup: „Prеdškоlskо vаspitаnjе i оbrаzоvаnjе pо mеri svаkоg dеtеtа“

Grupа zа sоciјаlnu inkluziјu Мinistаrstvа prоsvеtе, nаukе i tеhnоlоškоg rаzvоја u sаrаdnji sа Kаncеlаriјоm UNICЕF-а zа Srbiјu i uz pоdršku Cеntrа zа intеrаktivnu pеdаgоgiјu оrgаnizоvаlа је stručni skup pоd nаzivоm „Prеdškоlskо vаspitаnjе i оbrаzоvаnjе pо mеri svаkоg dеtеtа“ u Bеоgrаdu 8.12.2015. gоdinе u hоtеlu „Тulip In“.

Skupоvi su оdržаni јоš i u Nišu, Čаčku, Šаpcu i оbuhvаćеnо је višе оd pоlоvinе prеdškоlskih ustаnоvа u Rеpublici Srbiјi. Učеsnici su bili stručni sаrаdnici i sаrаdnici PU, dеfеktоlоzi-vаspitаči, vаspitаči, dirеktоri PU, prеdstаvnici lоkаlnih sаmоuprаvа (nаčеlnik društvеnih dеlаtnоsti), prеdstаvnici Sеkrеtаriјаtа zа оbrаzоvаnjе i dеčјu zаštitu, prеdstаvnici ŠU – kооrdinаtоri zа inkluzivnо оbrаzоvаnjе.

Više informacija možete pronaći na stranici http://www.mpn.gov.rs/strucni-skup-predskolsko-vaspitanje-i-obrazovanje-po-meri-svakog-deteta/

II Okrugli sto u okviru Projekta Vrtići bez granica 2 na temu: Kvalitetni programi u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Okrugli sto o kvalitetnim programima u PVO, u organizaciji UNICEFa, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Cip - Centra za interaktivnu pedagogiju, biće realizovan 29. januara 2016. od 14:00 do 17:00, u hotelu ZIRA .

Ovaj skup ima ekspertski karakter na kome će se govoriti o kvalitetnim programima za decu predškolskog uzrasta iz perspektive savremene/promenjene paradigme detinjstva i slike o detetu.

Uvodničar je prof Dragana Pavlović Breneselović (IPA/FF u Beogradu), a izlagači su prof Jasmina Klemenovic (FF N. Sad), Tatjana Vonta (Institut za pedagogiju Ljubljana), prof Ana Marjanović (Univ. Pensilvanija , Filadelfija), praktičari iz PU Moje detinjstvo iz Čačka i PU Naša radost iz Smedereva.

Na skupu će, osim predstavnika MPNTRa, UNICEFa, IPA učestvovati predstavnici ZUOV-a, Filozofskog fakulteta iz Beograda i Novog Sada, učiteljskih fakulteta i visokih strukovnih škola za vaspitače, predstavnici udruženja vaspitača, medicinskih sestara u PU, stručnih saradnika i saradnika, mentori u okviru projekta…

Projekat „Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji“ partnerski realizuju UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, Institutom za pedagodiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Izveštaj sa 1. Kongresa predškolaca Srbije

Sa velikim zadovoljstvom, obaveštavam sve koleginice, medicinske sestre, vaspitače, stručne saradnike, direktore i ostale članove ove grupe, da je Prvi Kongres stručnih radnika u PU Srbije, u dvodnevnom trajanju, uspešno realizovan.

Prostor Sava Centra, okupio je na jednom mestu i objedinio sve strukture zaposlenih u predškolstvu, što je samo po sebi već veliki uspeh! U organizaciji sva tri strukovna udruženja i Aktiva direktora predškolskih ustanova Srbije, a zahvaljujući potpisivanju Memoranduma o bližim oblicima saradnje, realizovan je Kongres-PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE U SRBIJI- IZAZOVI I PERSPEKTIVE.

Program Kongresa koncipiran je sa jasnim ciljem. Šta je to, što želimo da menjamo i šta možemo zajedno da postignemo postavljajući ključna pitanja, koja zahtevaju obavezujuće odluke Ministarstva, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnog prosvetnog saveta, stručnih radnika i drugih subjekata u našoj delatnosti. Kongres je svečano otvorila pomoćnica ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u Sektoru za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Željana Lukić Radojčić. Pomoćnica ministra istakla je značaj delatnosti i dala svoje viđenje poziva vaspitača, te naglasila kreativnost koja se uočava ulaskom u predškolsku ustanovu. Izrazila je svoju spremnost za saradnju u rešavanju problema ali i unapređivanju delatnosti. Unapređivanje delatnosti kroz ovakav vid organizovanog okupljanja, gde se udružuju sve struke i nastupaju zajedno, potvrda je zainteresovanosti i iskrene brige za njenu budućnost, istakla je pomoćnica ministra. U okviru uvodnih izlaganja, učesnicima Kongresa obratili su se: predsednica Saveza udruženja vaspitača PU Srbije, Slobodanka Radosavljević; predsednica Udruženja stručnih saradnika i saradnika PU Srbije, Dragana Čikoš; Jadranka Spasić, predsednicu Saveza udruženja medicinskih sestara u PU Srbije; predsednik Aktiva direktora PU Srbije, Nebojšu Cvetkovića. Učesnicima Kongresa obratili su se:

 • Prof. Dr Zoran Avramović, direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ;
 • Dr Dragan Banićević, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja;
 • Barbara Novinac, direktorka Vrtec Galjevica, Ljubljana, Slovenija
 • Aleksandra Jović, predstavnik UNICEF-a
U okviru uvodnih plenarnih izlaganja, govorili su :
 • prof. dr Dragana Breneselović- Pavlović ŠTA NAM DECA PORUČUJU;
 • prof.dr Jasmina Klemenović USPOSTAVLJANJE SISTEMA PROFESIONALNE KOMPETENTNOSTI;
 • Barbara Novinac direktor, Vrtec Galjevica, Ljubljana PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U EVROPI XXI veka.
Drugog dana Kongresa, planirane su i realizovane teme po grupama:
 • Osnove programa kao koncepcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji;
 • Standardi kompentencija vaspitača u koncepciji celoživotnog učenja;
 • Širenje ponude predškolskog programma i usluga;
 • Dijalog o kvalitetu u predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Kvalitetno obrazovanje za sve na nivou predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 • Lokalna zajednica-okruženje koje podržava kvalitetno vaspitanje i obrazovanje i
 • Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u svetlu zakona, pravilnika i obrazovne politike.
U okviru svih grupa,govorili su prijavljeni izlagači, posle čega je planirano vreme za diskusiju i pitanja. Za svaku od sesija, moderatori su načinili zaključke na osnovu zapisnika. Zaključci sa sesija, biće, između ostalog, sadržaj Biltena, koji će biti štampan povodom održavanja Kongresa stručnih radnika u predškolskim ustanovama. Bilten će biti prosleđen na sve predškolske ustanove Srbije.

Više informacija na fb stranici kongresa

Ključne dimenzije razvoja kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju – Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Konferencija „Ključne dimenzije razvoja kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju – Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ održana je 23. maja 2017. godine, u Beogradu, u hotelu Hyatt, sa ciljem da predstavi reformske inicijative u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Srbiji. Konferencija je organizovana u saradnji Kancelarije UNICEF-a u Srbiji, Ministarstva prosvete, i CIP - Centra za interaktivnu pedagogiju.

U prilici da se predstave inovativni pristupi u Srbiji kao i međunarodne prakse u primeni savremenih osnova programa i okvira kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja, na konferenciji su govorili: Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Ursula Läubli, direktorka Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju u Srbiji; Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Michel Saint - Lot, direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji; Prof. dr Jan Piters, Univerzitet u Gentu, Centar za istraživanje vaspitanja i obrazovanja u ranom detinjstvu (Belgija); Prof. dr Noirin Hayes, Triniti koledž, Dablin, Irska; Prof. dr Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska; Eleonora Vlahović, rukovoditeljka Centra za razvoj programa i udžbenika, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Srbija; Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija; Prof. dr Živka Krnjaja, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja, UNICEF; Dragana Koruga, stručnjak za obrazovanje, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju Milena Mihajlović, direktorka CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju; – Gorana Džudža Jakovljević, Fondacija Novak Đoković; Olga Lakićević, , stručnjak za obrazovanje, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju; Anamarija Viček, državna sekretarka, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Marijana Jašarević, stručnjakinja za socijalnu zaštitu, Svetska banka.

Press release Kancelarije UNICEFa možete pročitati ovde:
UNICEF-Saopstenje za medije- Konferencija o predskolskom obrazovanju
Investment in early childhood education


Slike sa konferencije možete pogledati na: facebook-u. O samoj konferenciji i osnovnoj temi - stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece u Srbiji uzrasta tri do pet i po godina - izveštavali su i brojni mediji.
Više možete pročitati na sledećim linkovima:
http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=f&&GalID=296065
http://www.tanjug.rs/mobile/full-view.aspx?izb=332528
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2744189/samo-polovina-dece-u-srbiji-ide-u-vrtic.html
http://www.vesti.rs/Drustvo/Samo-polovina-dece-u-Srbiji-ide-u-vrtic.html

“Najvažnije ulaganje u budućnost zemlje – rani razvoj deteta”

Konferencija “Najvažnije ulaganje u budućnost zemlje – rani razvoj deteta” održana je 28.09.2017 u Hotelu Hyatt. Na konferenciji je prisustvovalo više od 600 učesnika iz Srbije i sveta, uključujući kreatore politike na visokom nivou, stručnjake, istraživače, stručne radnike u oblasti ranog razvoja deteta, kao i sve druge koji su zainteresovani za pitanja ranog detinjstva, da razmenjuju primere politika, programa i istraživanja na temu ranog razvoja deteta i uče iz njih. Konferencija je poslužila kao platforma za razmenu saznanja o novim trendovima, a zainteresovanim akterima su se predstavile i nove inicijative u politici i programima koji se bave prvim godinama života deteta. Prioritetni ciljevi konferencije, kao I njenih učesnika, bili su usmereni na: zagovaranje donošenja nacionalne međusektorske strategije o ranom razvoju deteta, promovisanje ranog razvoja deteta kao međusektorskog pitanja i zagovaranje koordiniranog pristupa intervencijama za rani razvoj deteta u najvažnijim sektorima; razmena saznanja, instrumenata i primera uspešne prakse u politici i programima ranog razvoja detetai jačanje partnerstava za rani razvoj deteta u okviru širokog kruga postojećih i potencijalnih zainteresovanih aktera.

Na konferenciji su govorili: Morin Blek (Maureen Black), jedan od autora serijala časopisa Lancet 2016 i član upravnog odbora, Medicinski fakultet, Univerzitet u Merilendu, SAD; Karmen Devani (Carmel Devaney), Studije za podršku porodici, Nacionalni univerzitet Irske; Beri Cukerman (Barry Zuckerman), Medicinski fakulet, Univezitet u Bostonu, SAD; Pedro Kunja (Pedro Cunha), zamenik generalnog direktora, Ministarstvo prosvete, Portugalija; Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje i boračka pitanja i Afšan Kan, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju I drugi.

Saopštenje kancelarije UNICEFa možete pročitati ovde.

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.