Događaji

Na ovoj stranici se nalaze informacije o aktuelnim seminarima, panelima, forumima, tribinama, okruglim stolovima i drugim događanjima i stručnim skupovima posvećenim ranom razvoju dece i učenju, predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Održan seminar “Praćenje i evaluacija u Kaleidoskopu”

Predstavnici predškolskih ustanova koje su uključene u projekat „Vrtići bez granica 2 - kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji” i mentori angažovani kao stručna podrška profesionalcima, ustanovama i lokalnim samoupravama učestvovali su u seminaru „Praćenje i evaluacija u Kaleidoskopu“ koji je održan 16. decembra 2014. u Beogradu.

„Kaleidoskop“ je dokument koji predstavlja elaboraciju ciljeva i principa datih u Zakonu o predškolskom vaspitanju i obrazovanju kroz usaglašenu konkretizaciju vrednosti, slike o detetu, shvatanja kako ono uči i načina podrške učenju u vaspitno-obrazovnom programu. ”Kaleidoskop” predstavlja polazište za razvijanje diversifikovanih programa za decu ranog uzrasta koja nisu obuhvaćena predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem.

U okviru jednodnevnog seminara autorke, profesorke Filozofskog fakulteta u Beogradu, Dragana Pavlović Breneselović i Živka Krnjaja, predstavile su model kolaborativnog praćenja i evaluiranja programa u „Kaleidoskopu“.

„Razgovarajući sa detetom koje je crtalo neki crtež, možemo da dobijemo niz podataka o njegovoj uključenosti u grupu, šta je za njega dobro“, kaže prof. Pavlović Breneselović objašnjavajući značaj konsultovanja praktičara sa detetom.

Više informacija o seminaru možete naći na : https://www.facebook.com/CIPCentar

Održan okrugli sto o kvalitetu u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Okrugli sto „Kvalitet u predškolskom vaspitanju i obrazovanju“ održan je 27. aprila 2015. u Beogradu. Skup je deo  aktivnosti projekta  "Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji" u cilju pokretanja javnog dijaloga o kvalitetu u predškolskom vaspitanju i obrazovanju.

Uvodno obraćanje održala je Željka Radojičić Lukić, pomoćnica ministra prosvete i istakla značaj predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Na skupu su govorile profesorke Filozofskog fakulteta u Beogradu Živka Krnjaja, Dragana Pavlović Breneselović, autorka knjige “Gde stanuje kvalitet, knjiga 2 - istraživanje sa decom prakse dečijeg vrtića”, Vesna Kartal iz Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja UNICEF-a, Dragana Koruga i Olga Lakićević iz CIP-Centra za interaktivnu pedagogiju, Marina Arizanović, vaspitačica i koordinatorka tima PU „Vukica Mitrović“ iz Leskovca i Katarina Đurić, predsednica Udruženja stručnih saradnika Beograda i psihološkinja iz PU Čukarica.

Na okruglom stolu predstavljeni su rezultati najnovijeg istraživanja o kvalitetu u predškolstvu iz perspektive dece koje je realizovao Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu.

 “Ova knjiga je nastala iz želje da se deca čuju, predstavljanjem dečije perspektive o kvalitetu prakse dečijeg vrtića i sagledavanjem te perspektive u teorijskom kontekstu. Nadam se da ona može doprineti boljem razumevanju suštinskih pitanja kvaliteta prakse obrazovanja i time podržati dobrobit dece i njihovo pravo da učestvuju u oblikovanju te prakse. Činjenicu, da pre svega kroz ono što jeste, sada i ovde, dete i biva – postaje ono što će biti, morali bismo ozbiljno da uzmemo u obzir svi mi odrasli, svi koji radimo u predškolskom vaspitanju, a naročito oni koji kreiraju obrazovnu politiku. Za početak, valjalo bi se naučiti da slušamo šta nam deca govore“, rekla je Drgana Pavlović Breneselović autorka knjige „Gde stanuje kvalitet, knjiga 2 – istraživanje sa decom prakse dečijeg vrtića“.  

Vršnjaci, igra, participacija, zajedničko učešće dece i odraslih u aktivnostima, boravak napolju, prostor u kome borave, potreba za povezanošću sa životom, najvažnije su dimenzije kvaliteta koju je prepoznalo 50 dece uzrasta od 5-6 godina iz vrtića širom Srbije koja su učetvovala u istraživanju (od toga je 25 dece iz 11 vrtića iz Beograda, a 25 iz 19 vrtića iz različitih regiona Srbije).

Tanja Ranković istakla je da UNICEF nastoji da „napravi mrežu profesionalaca koji bi sistemu bili oslonac za građenje sistema kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju“. Ona je ocenila da je istraživanje o kvalitetu u PVO najbolje do sada jer je urađeno iz dečije perspektive. „Dečiji iskazi u ovom istraživanju govore nam šta su nam dalji prioriteti“, dodala je Ranković i istakla da se nada da će rani razvoj dece postati  tema koja će biti jedna od prioritetnih tema državne politike u obrazovanju. 

Skupu su prisustvovali predstavnici 10 predškolskih ustanova (Smederevo, Loznica, Leskovac, Sjenica, Odžaci, Krupanj, Bojnik, Čačak, Nova Varoš i Čukarica/Beograd) koje su uključene u projekat "Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji".

Projekat "Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji" partnerski realizuju UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, Institutom za pedagodiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, 10 lokalnih samouprava i predškolskih ustanova, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Kliknite ovde i pogledajte dokument: Zaključci okruglog stola-kvalitet PVO

Kliknite ovde da pogledate galeriju fotografija sa dogadjaja

Stručni skup: „Prеdškоlskо vаspitаnjе i оbrаzоvаnjе pо mеri svаkоg dеtеtа“

Grupа zа sоciјаlnu inkluziјu Мinistаrstvа prоsvеtе, nаukе i tеhnоlоškоg rаzvоја u sаrаdnji sа Kаncеlаriјоm UNICЕF-а zа Srbiјu i uz pоdršku Cеntrа zа intеrаktivnu pеdаgоgiјu оrgаnizоvаlа је stručni skup pоd nаzivоm „Prеdškоlskо vаspitаnjе i оbrаzоvаnjе pо mеri svаkоg dеtеtа“ u Bеоgrаdu 8.12.2015. gоdinе u hоtеlu „Тulip In“.

Skupоvi su оdržаni јоš i u Nišu, Čаčku, Šаpcu i оbuhvаćеnо је višе оd pоlоvinе prеdškоlskih ustаnоvа u Rеpublici Srbiјi. Učеsnici su bili stručni sаrаdnici i sаrаdnici PU, dеfеktоlоzi-vаspitаči, vаspitаči, dirеktоri PU, prеdstаvnici lоkаlnih sаmоuprаvа (nаčеlnik društvеnih dеlаtnоsti), prеdstаvnici Sеkrеtаriјаtа zа оbrаzоvаnjе i dеčјu zаštitu, prеdstаvnici ŠU – kооrdinаtоri zа inkluzivnо оbrаzоvаnjе.

Više informacija možete pronaći na stranici http://www.mpn.gov.rs/strucni-skup-predskolsko-vaspitanje-i-obrazovanje-po-meri-svakog-deteta/

II Okrugli sto u okviru Projekta Vrtići bez granica 2 na temu: Kvalitetni programi u predškolskom vaspitanju i obrazovanju

Okrugli sto o kvalitetnim programima u PVO, u organizaciji UNICEFa, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Instituta za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Cip - Centra za interaktivnu pedagogiju, biće realizovan 29. januara 2016. od 14:00 do 17:00, u hotelu ZIRA .

Ovaj skup ima ekspertski karakter na kome će se govoriti o kvalitetnim programima za decu predškolskog uzrasta iz perspektive savremene/promenjene paradigme detinjstva i slike o detetu.

Uvodničar je prof Dragana Pavlović Breneselović (IPA/FF u Beogradu), a izlagači su prof Jasmina Klemenovic (FF N. Sad), Tatjana Vonta (Institut za pedagogiju Ljubljana), prof Ana Marjanović (Univ. Pensilvanija , Filadelfija), praktičari iz PU Moje detinjstvo iz Čačka i PU Naša radost iz Smedereva.

Na skupu će, osim predstavnika MPNTRa, UNICEFa, IPA učestvovati predstavnici ZUOV-a, Filozofskog fakulteta iz Beograda i Novog Sada, učiteljskih fakulteta i visokih strukovnih škola za vaspitače, predstavnici udruženja vaspitača, medicinskih sestara u PU, stručnih saradnika i saradnika, mentori u okviru projekta…

Projekat „Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji“ partnerski realizuju UNICEF i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u saradnji sa CIP-Centrom za interaktivnu pedagogiju, Institutom za pedagodiju i andragogiju Filozofskog fakulteta u Beogradu, uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju.

Izveštaj sa 1. Kongresa predškolaca Srbije

Sa velikim zadovoljstvom, obaveštavam sve koleginice, medicinske sestre, vaspitače, stručne saradnike, direktore i ostale članove ove grupe, da je Prvi Kongres stručnih radnika u PU Srbije, u dvodnevnom trajanju, uspešno realizovan.

Prostor Sava Centra, okupio je na jednom mestu i objedinio sve strukture zaposlenih u predškolstvu, što je samo po sebi već veliki uspeh! U organizaciji sva tri strukovna udruženja i Aktiva direktora predškolskih ustanova Srbije, a zahvaljujući potpisivanju Memoranduma o bližim oblicima saradnje, realizovan je Kongres-PREDŠKOLSKO VASPITANJE I OBRAZOVANJE U SRBIJI- IZAZOVI I PERSPEKTIVE.

Program Kongresa koncipiran je sa jasnim ciljem. Šta je to, što želimo da menjamo i šta možemo zajedno da postignemo postavljajući ključna pitanja, koja zahtevaju obavezujuće odluke Ministarstva, Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, Nacionalnog prosvetnog saveta, stručnih radnika i drugih subjekata u našoj delatnosti. Kongres je svečano otvorila pomoćnica ministra u Ministarstvu prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, u Sektoru za predškolsko i osnovno vaspitanje i obrazovanje Željana Lukić Radojčić. Pomoćnica ministra istakla je značaj delatnosti i dala svoje viđenje poziva vaspitača, te naglasila kreativnost koja se uočava ulaskom u predškolsku ustanovu. Izrazila je svoju spremnost za saradnju u rešavanju problema ali i unapređivanju delatnosti. Unapređivanje delatnosti kroz ovakav vid organizovanog okupljanja, gde se udružuju sve struke i nastupaju zajedno, potvrda je zainteresovanosti i iskrene brige za njenu budućnost, istakla je pomoćnica ministra. U okviru uvodnih izlaganja, učesnicima Kongresa obratili su se: predsednica Saveza udruženja vaspitača PU Srbije, Slobodanka Radosavljević; predsednica Udruženja stručnih saradnika i saradnika PU Srbije, Dragana Čikoš; Jadranka Spasić, predsednicu Saveza udruženja medicinskih sestara u PU Srbije; predsednik Aktiva direktora PU Srbije, Nebojšu Cvetkovića. Učesnicima Kongresa obratili su se:

 • Prof. Dr Zoran Avramović, direktora Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja ;
 • Dr Dragan Banićević, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja;
 • Barbara Novinac, direktorka Vrtec Galjevica, Ljubljana, Slovenija
 • Aleksandra Jović, predstavnik UNICEF-a
U okviru uvodnih plenarnih izlaganja, govorili su :
 • prof. dr Dragana Breneselović- Pavlović ŠTA NAM DECA PORUČUJU;
 • prof.dr Jasmina Klemenović USPOSTAVLJANJE SISTEMA PROFESIONALNE KOMPETENTNOSTI;
 • Barbara Novinac direktor, Vrtec Galjevica, Ljubljana PREDŠKOLSKO OBRAZOVANJE U EVROPI XXI veka.
Drugog dana Kongresa, planirane su i realizovane teme po grupama:
 • Osnove programa kao koncepcija predškolskog vaspitanja i obrazovanja u Srbiji;
 • Standardi kompentencija vaspitača u koncepciji celoživotnog učenja;
 • Širenje ponude predškolskog programma i usluga;
 • Dijalog o kvalitetu u predškolskom vaspitanju i obrazovanju
 • Kvalitetno obrazovanje za sve na nivou predškolskog vaspitanja i obrazovanja;
 • Lokalna zajednica-okruženje koje podržava kvalitetno vaspitanje i obrazovanje i
 • Predškolsko vaspitanje i obrazovanje u svetlu zakona, pravilnika i obrazovne politike.
U okviru svih grupa,govorili su prijavljeni izlagači, posle čega je planirano vreme za diskusiju i pitanja. Za svaku od sesija, moderatori su načinili zaključke na osnovu zapisnika. Zaključci sa sesija, biće, između ostalog, sadržaj Biltena, koji će biti štampan povodom održavanja Kongresa stručnih radnika u predškolskim ustanovama. Bilten će biti prosleđen na sve predškolske ustanove Srbije.

Više informacija na fb stranici kongresa

Ključne dimenzije razvoja kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju – Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

Konferencija „Ključne dimenzije razvoja kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju – Osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ održana je 23. maja 2017. godine, u Beogradu, u hotelu Hyatt, sa ciljem da predstavi reformske inicijative u predškolskom vaspitanju i obrazovanju u Srbiji. Konferencija je organizovana u saradnji Kancelarije UNICEF-a u Srbiji, Ministarstva prosvete, i CIP - Centra za interaktivnu pedagogiju.

U prilici da se predstave inovativni pristupi u Srbiji kao i međunarodne prakse u primeni savremenih osnova programa i okvira kvaliteta predškolskog vaspitanja i obrazovanja, na konferenciji su govorili: Mladen Šarčević, ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Ursula Läubli, direktorka Švajcarske kancelarije za razvoj i saradnju u Srbiji; Zoran Avramović, direktor Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja; Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja; Michel Saint - Lot, direktor kancelarije UNICEF-a u Srbiji; Prof. dr Jan Piters, Univerzitet u Gentu, Centar za istraživanje vaspitanja i obrazovanja u ranom detinjstvu (Belgija); Prof. dr Noirin Hayes, Triniti koledž, Dablin, Irska; Prof. dr Lidija Vujičić, Učiteljski fakultet, Univerzitet u Rijeci, Hrvatska; Eleonora Vlahović, rukovoditeljka Centra za razvoj programa i udžbenika, Zavod za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja, Srbija; Prof. dr Dragana Pavlović Breneselović, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Srbija; Prof. dr Živka Krnjaja, Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu; Tanja Ranković, rukovoditeljka programa obrazovanja, UNICEF; Dragana Koruga, stručnjak za obrazovanje, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju Milena Mihajlović, direktorka CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju; – Gorana Džudža Jakovljević, Fondacija Novak Đoković; Olga Lakićević, , stručnjak za obrazovanje, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju; Anamarija Viček, državna sekretarka, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; Marijana Jašarević, stručnjakinja za socijalnu zaštitu, Svetska banka.

Press release Kancelarije UNICEFa možete pročitati ovde:
UNICEF-Saopstenje za medije- Konferencija o predskolskom obrazovanju
Investment in early childhood education


Slike sa konferencije možete pogledati na: facebook-u. O samoj konferenciji i osnovnoj temi - stanju predškolskog vaspitanja i obrazovanja dece u Srbiji uzrasta tri do pet i po godina - izveštavali su i brojni mediji.
Više možete pročitati na sledećim linkovima:
http://www.tanjug.rs/multimedia.aspx?izb=f&&GalID=296065
http://www.tanjug.rs/mobile/full-view.aspx?izb=332528
http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/125/drustvo/2744189/samo-polovina-dece-u-srbiji-ide-u-vrtic.html
http://www.vesti.rs/Drustvo/Samo-polovina-dece-u-Srbiji-ide-u-vrtic.html


Video materijal:

prof.dr. Dragane Breneselović „Na putu do novih osnova PVO“
prof.dr.Živke Krnjaja „Kaleidoskop – lepe slike o programima PVO“

“Najvažnije ulaganje u budućnost zemlje – rani razvoj deteta”

Konferencija “Najvažnije ulaganje u budućnost zemlje – rani razvoj deteta” održana je 28.09.2017 u Hotelu Hyatt. Na konferenciji je prisustvovalo više od 600 učesnika iz Srbije i sveta, uključujući kreatore politike na visokom nivou, stručnjake, istraživače, stručne radnike u oblasti ranog razvoja deteta, kao i sve druge koji su zainteresovani za pitanja ranog detinjstva, da razmenjuju primere politika, programa i istraživanja na temu ranog razvoja deteta i uče iz njih. Konferencija je poslužila kao platforma za razmenu saznanja o novim trendovima, a zainteresovanim akterima su se predstavile i nove inicijative u politici i programima koji se bave prvim godinama života deteta. Prioritetni ciljevi konferencije, kao I njenih učesnika, bili su usmereni na: zagovaranje donošenja nacionalne međusektorske strategije o ranom razvoju deteta, promovisanje ranog razvoja deteta kao međusektorskog pitanja i zagovaranje koordiniranog pristupa intervencijama za rani razvoj deteta u najvažnijim sektorima; razmena saznanja, instrumenata i primera uspešne prakse u politici i programima ranog razvoja detetai jačanje partnerstava za rani razvoj deteta u okviru širokog kruga postojećih i potencijalnih zainteresovanih aktera.

Na konferenciji su govorili: Morin Blek (Maureen Black), jedan od autora serijala časopisa Lancet 2016 i član upravnog odbora, Medicinski fakultet, Univerzitet u Merilendu, SAD; Karmen Devani (Carmel Devaney), Studije za podršku porodici, Nacionalni univerzitet Irske; Beri Cukerman (Barry Zuckerman), Medicinski fakulet, Univezitet u Bostonu, SAD; Pedro Kunja (Pedro Cunha), zamenik generalnog direktora, Ministarstvo prosvete, Portugalija; Slavica Đukić Dejanović, ministarka bez portfelja zadužena za demografiju i populacionu politiku, Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje i boračka pitanja i Afšan Kan, regionalna direktorka UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju I drugi.

Saopštenje kancelarije UNICEFa možete pročitati ovde.

I Okrugli sto u okviru projekta “Vrtići bez granica 3

Prvi Okrugli sto „Izazovi inkluzije u PVO – pravednost, obuhvat, podrška“ održan je 29.09.2017.godine u hotelu Zira, u okviru projekta “Vrtići bez granica 3 - podrška unapređivanju sistema društvene brige o deci i predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou”. Događaj je realizovan u partnerskoj saradnji UNICEFa, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i CIP – Centra za interaktivnu pedagogiju u organizaciji ovog događaja. Na Okruglom stolu je bilo prilike da se čuje o politikama i praksama Portugalije u oblasti inkluzivnog predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Takođe, razgovaralo se o izazovima inkluzije u predškolskom vaspitanju i obrazovanju sa nivoa sistema u Republici Srbiji, kao i o radu sa decom iz porodica sa višestrukim rizicima.

II Okrugli sto u okviru projekta “Vrtići bez granica 3”

Drugi okrugli sto "Upravljanje sistemom predškolskog vaspitanja i obrazovanja" održan je u okviru projekta Vrtići bez granica 3, u hotelu Park 04.07.2018. godine. Učesnici okruglog stola su imali prilike da čuju više o "Analizi pregleda uređenja, ponude i kvaliteta usluga predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou u zemljama centralne i istočne Evrope i Zajednici nezavisnih država" (Jan van Ravens, Jejl univerzitet, Centar za dečiji razvoj i socijalne politike), kao i o "Analizi usklađenosti lokalnih propisa i politika sa strateškim politikama i propisima na nacionalnom nivou" (Dragana Koruga, CIP Centar za interaktivnu pedagogiju i Jelena Marković konsultantkinja i članica Jelj tima na izradi studije). Među učesnicima su prisustvovali i predstavnici Vlade Republike Srbije, Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Unicefa, Zavoda za vrednovanje kvaliteta vaspitanja i obrazovanja, Republičkog zavoda za statistiku, CIP Centra za interaktivnu pedagogiju, Centra za socijalne politike, Fondacije "Novak Đoković", Fondacije "Save the children", Mreže organizacije za decu, Gradske opštine "Čukarica", predškolskih ustanova iz Beograda i Zrenjanina itd.

Završni skup projekta “Vrtići bez granica 3“

Završni skup projekta “Vrtići bez granica 3 - Podrška unapređivanju sistema društvene brige o deci i predškolskog vaspitanja i obrazovanja na lokalnom nivou“ održan je 18. septembra 2018. godine u hotelu Zira (Ruzveltova 35, Beograd). Tokom skupa predstavljeni su ključni rezultati i resursi razvijeni tokom projekta. Takođe, učesnici - među kojima su bili predstavnici brojnih predškolskih ustanova iz Srbije, partneri i saradnici tokom sve tri faze projekta "Vrtića bez granica" - imali su priliku da se upoznaju sa iskustvima predškolskih ustanova iz Beograda (opštine Voždovac i Čukarica) i Zrenjanina i da diskutuju o primerima iz prakse i budućim koracima. Projekat "Vrtići bez granica 3" partnerski su realizovali UNICEF, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju.

Fotografije sa skupa možete pogledati ovde.

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.