Kampanje

“Ukoliko je životna trka već do pola završena pre polaska u školu, onda je jasno da treba da preispitamo šta se dešava u najranijem uzrastu.”

Esping-Andersen, 2005.)

„Prve godine života deteta su od krucijalne važnosti. Ne postoji druga faza u životu tokom koje rastemo, učimo i toliko se menjamo, tako brzo i na toliko različite načine. Mala deca su neverovatna u tome šta rade i postižu tokom tih nekoliko godina, fizički, intelektualno, emocionalno, socijalno… U isto vreme, ona su veoma ranjiva, zavisna od drugih (roditelja i drugih staratelja) i potrebna im je toplina, emocionalna podrška, briga, usmeravanje i zaštita. Životna iskustva u ranom uzrastu imaju jak uticaj, na pozitivan i negativan način, na ostatak života deteta, kratkoročno i dugoročno.“ Iz Priručnika za diversifikaciju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd 2013.

Mnogo je dokaza o pozitivnom uticaju vaspitanja i obrazovanja u ranom uzrastu na razvoj dece i čak i na socio-ekonomski razvoj društva. Međutim, i bez obzira na takve dokaze, sva deca ranog uzrasta imaju PRAVO na igru i učenje, u bezbednom i podsticajnom okruženju, u društvu vršnjaka i uz podršku odraslih. Rano uključivanje dece u kvalitetne programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja, posebno one iz društveno osetljivih grupa, pozitivno utiče na njihov razvoj, život porodice, školski uspeh. Rezultati dugoročnih studija o efikasnom predškolskom vaspitanju i obrazovanju ukazuju da veoma kvalitetni četvoročasovni programi koje deca pohađaju svakodnevno imaju jednake efekte kao i celodnevni, da ti efekti traju do tinejdžerskog uzrasta, čak mogu da ublaže posledice neefikasnog školovanja.

Organizovano vaspitanje i obrazovanje ne sme da bude privilegija pojedinca. Ipak, u ovom trenutku 50,2 posto dece uzrasta od tri do pet i po godina obuhvaćeno je predškolskim vaspitanjem i obrazovanjem u Srbiji (RZS MICS5), što je znatno ispod proseka u zemljama EU (87 posto). Obuhvat iz društveno osetljivih grupa je znatno niži sa upadljivim je trendom pada: 5,7 posto dece iz neformalnih romskih naselja, samo 9 posto dece iz najsiromašnijih porodica, 27 posto dece iz seoskih sredina (RZS, MICS5), dok o deci sa smetnjama u razvoju i invaliditetom nema preciznih podataka. Očigledna je potreba za razvijanjem različitih, visokokvalitetnih programa koji će, prilagođeni potrebama dece i porodica, omogućiti uravnotežene startne pozicije pre uključivanja u obrazovanje.

Ulaganje u kvalitetno predškolsko vaspitanje i obrazovanje je najkraći i najbrži put do smanjenja socijalne isključenosti i siromaštva, čime se ublažavaju migracije i socioekonomske nejednakosti i poboljšavaju uslovi za razvoj i napredak zajednice.

UNICEF Studija (Investing in Early Childhood Education in Serbia, 2012, je pokazala da Srbija ima adekvatan strateški i zakonski okvir za dalje unapređivanje predškolskog vaspitanja i obrazovanja, da je predškolsko vaspitanje i obrazovanja prepoznato kao izuzetno važan segment obrazovnog sistema i da je Vlada rešena da ga unapredi.

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.