PITANJA

Ovde će biti objavljeni odgovori na sva važna pitanja o ranom razvoju i učenju dece ranog uzrasta koje će davati stručnjaci različitih profila
Volela bih da se u vrtiću koje pohađa moje dete u većoj meri razvijaju inkluzivne politike. Kako da pokrenemo promenu? (majka, član Saveta roditelja)

Poštovana, hvala na postavljenom pitanju. Evo mogućeg odgovora: „Za povećanje dostupnosti nije dovoljno samo da se donese odluka da želimo da uvedemo promene u svoj rad i krenemo sa novim programima. Potrebno je i:

  1. intenzivno zastupanje uz korišćenje konstruktivnih strategija komunikacije
  2. garancija kvaliteta i utemeljenost različitih programa na potrebama u zajednici
  3. imati delotvornu međusektorsku koordinaciju
  4. ojačano partnerstvo između različitih zainteresovanih strana
  5. razviti strategije održivosti i osnažiti lokalnu zajednicu i donosioce odluka i roditelje
  6. imati dobre sisteme praćenja i vrednovanja kvaliteta rada.

Promena povezana sa uvođenjem posebnih i specijalizovanih programa sa ciljem povećanja obuhvata dece iz osetljivih grupa je postepena i odvija se u fazama, pošto nije povezana samo sa novim praksama, npr. organizovanjem kraćih programa, ili programa u drugačijem okruženju, već se radi i o menjanju dominantnog shvatanja o tome šta predškolsko vaspitanje i obrazovanje predstavlja i šta mu je osnovna funkcija. Takođe, radi se i o novom shvatanju šta je glavna svrha posebnih i specijalizovanih programa – pomeranje od postojeće paradigme da su ove vrste programa dodatne usluge za decu i roditelje koji su već u sistemu, ka novoj paradigmi po kojoj diversifikacija programa treba da doprinese povećanju obuhvata i većoj pravednosti sistema predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

Već smo naglasili da kako bismo došli od mesta gde smo sada do mesta gde želimo da budemo, moramo da idemo putem promene. Ovaj put je simbolično predstavljen u sledećem kontinuumu: Proces i faze promene u predškolskoj ustanovi

Proces/faze promene u vezi sa razvojem i uvođenjem diversifikovanih programa

Faza
usmerenosti ka sebi

Status kvo

 

Postojeće prakse se održavaju bez refleksije, kritike i ispitivanja -"OK smo sa onim što imamo, ovo je jedino moguće"

 

 

Faza
usmerenosti ka sebi

Pogled ka unutra

 

Male promene, ali koje ciljaju samo one koji su u sistemu. Uvođenje posebnih i specijalizovanih programa, ali samo za decu koja su u sistemu, pružajući im još više prilika.

Faza
tranzicije

Razmišljanje

Posmatranje izvan PU, sticanje svesti o tome da postoje deca koja nisu uključena u vaspitanje i obrazovanje. Prikupljanje podataka o njima, istraživanje razloga zašto nisu uključena, ali ne i preduzimanje konkretnih aktivnosti. Glavni fokus je na listama čekanja.

Faza
promene

Ciljani pristup

Stvaranje posebnih programa za specijalne grupe. Organizovanje jednokratnih ili privremenih programa za decu i roditelje iz osetljivih grupa (npr. radionice za romsku decu, programi o roditeljstvu, učenje jezika za decu iz manjinskih zajednica itd.)

Faza
promene

Fleksibilnost

Fokus na svim roditeljima i deci u lokalnoj zajednici. U fokusu je upornost da se svi aspekti predškolskih programa i vaspitanja i obrazovanja učine dostupnim za svu decu - da sva deca imaju priliku da dosegnu svoj pun potencijal.

 

Gde se nalazite vi i vaša ustanova. Zašto se nalazite tu? Gde biste voleli da budete? Kako možete tamo da stignete?

Nekada prolazimo kroz faze brže, nekada sporije; ponekad se u nekoj od faza zadržimo i duže nego što bi možda bilo potrebno; ponekad nam se desi da se vratimo unazad. Sve je to posledica podrške koju imamo. Ako lokalna zajednica i roditelji podržavaju promenu ona se lakše i desi. Kada podrška izostane, kada za promene nema interesovanja, onda se čak dešava i da se vratimo unazad.“ Iz Priručnika za diversifikaciju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd 2013.

Više informacija potražite i u priručniku Karika koja nedostaje, na ovom linku.

Volela bih više da naučim o dečijoj igri. (zainteresovana mama)

Poštovana, hvala na postavljenom pitanju. Evo mogućeg odgovora: Stručni deo odgovora potražite na linku na kome se nalazi tekst prof dr Živke Krnjaja, Filozofski fakultet u Beogradu

Praktične informacije i savete možete pronaći i na sajtu CIP Centra za interaktivnu pedagogiju u okviru Biblioteke Inicijative „ I roditelji se pitaju“, na ovom linku.

Pitanje broj 3?
Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Duis mollis, est non commodo luctus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Pitanje broj 4?
Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Duis mollis, est non commodo luctus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Pitanje broj 5?
Integer posuere erat a ante venenatis dapibus posuere velit aliquet. Duis mollis, est non commodo luctus. Aenean lacinia bibendum nulla sed consectetur. Cras mattis consectetur purus sit amet fermentum.
Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.