Predlozi

Ovde možete da predložite šta biste voleli da kao roditelji doživite u vrtiću ili programu u koje je vaše dete uključeno... predloge šaljite na  office@predskolci.rs

PORODIČNI ZID

„Moćan instrument za približavanje života kod kuće životu u vrtiću je ‘porodični zid’. To je kolekcija fotografija porodica ili značajnih ljudi u životu dece, mesta, meda, kućnih ljubimaca… bilo šta što bi učinilo da se dete oseća kao kod kuće u vrtiću ili bi donelo značajne delove doma u okvir grupe. Porodični zid može da služi postizanju nekoliko ciljeva: ilustracija različitosti među ljudima, unapređenje slike koje dete ima o sebi, uteha za dete, informisanje praktičara o detetu, podsticaj za dijalog ili priču, predstavlja simbolično prisustvo porodice, povezuje porodice...

Postoje različiti formati/oblici koje možete da koristite: napravite porodični zid koji je dečije visine u sobi ili u udobnom kutku sa jastucima, napravite jedan u hodniku gde mogu i roditelji da ga vide, izradite fotografije na kockama za igru, držite mali foto-album koji deca mogu da ga gledaju… Možete da imate prave slike ili plastificirane slike koje su odštampane. Fotografije mogu da imaju imena ili ne, mogu da budu stavljene na zid/pano/mape tako da deca mogu da ih skinu. To može da bude ceo spektar fotografija ili kolaž. Možete ih postaviti kao dekoraciju ili kao instrument u grupnim aktivnostima koji se aktivno koristi. Mogućnosti su beskrajne. Ono što je jasno je da se deca vrlo često okrenu ka porodičnom zidu, drugima pričaju ko je na slikama, upoređuju situacije u kući, postavljaju pitanja jedni drugima… Na ovaj način rade na različitosti, poštovanju i identitetu na veoma prirodan i razigran način. Neka deca imaju majku i oca, neka imaju razvedene roditelje. Neka deca žive sa babom ili dedom, imaju mnogo braće i sestara dok su druga jedinci/jedinice, neka imaju kućne ljubimce, žive u kući, van urbanog naselja, dok druga žive u malom stanu.

Tražiti od roditelja da donesu ove privatne slike može da bude delikatno pitanje. Puno zavisi od toga kako je pitanje postavljeno i da li je objašnjeno kako i zašto se koristi porodični zid. U slučaju da roditelji ne žele da donesu takve fotografije, moguće su alternative. Na primer, na zabavi u ustanovi, sve porodice mogu da se fotografišu na igralištima. Ili možete da počnete da pravite zid i možda će promeniti svoje mišljenje u kasnijoj fazi kada čuju da deca o tome pričaju. Ponovo treba istaći da je važno kako o tome razgovarate. Takođe je važno da znate kako se ljudi na slikama zapravo zovu.“

Iz Priručnika za diversifikaciju programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, Beograd 2013.

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.