Udruženja

Umrežavanje profesionalaca i paraprofesionalaca aktivnih u oblasti ranog razvoja i ranog učenja dece, roditelja i stručnjaka raznih profila, aktivista civilnog društva, veoma je važan proces. Saznanje da postoje ljudi koji dele slične ideje i vrednosti može biti inspirativno. Uspostavljanje funkcionalnih mreža bi povećalo efektivnost i efikasnost zajedničkih napora za uključivanje što većeg broja dece u predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Srbiji, posebno one dece kojoj je iz raznih razloga otežan pristup i doprinelo kontinuiranom unapređenju kvaliteta programa i usluga za podršku razvoju i učenju.
Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.