Vesti

Ovde ćete nači najaktuelnije informacije i vesti iz domena predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ranog razvoja i učenja dece na ranim uzrastima. Ako želite da podelite sa nama aktuelne informacije iz vaše prakse pišite nam na office@predskolci.rs

SVA DECA U SRBIJI SU JEDNAKA. SAMO SU NEKA JEDNAKIJA

Na dan kada se obeležava Svetski dan deteta Mreža organizacija za decu Srbije (MODS)  sa žaljenjem podseća da mnoga deca u Srbiji ne mogu da ostvare svoja prava. Neka od tih prava, prema Konvenciji  o pravima deteta, su pravo na život, ime, život u porodici, mišljenje, zdravlje, lečenje i zdravstvenu rehabilitaciju, obrazovanje, igru, odmor, zaštitu od ekonomske eksploatacije, zaštitu od svih oblika fizičkog ili mentalnog nasilja.

Celo saopštenje možete preuzeti ovde.

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.