Vesti

Ovde ćete nači najaktuelnije informacije i vesti iz domena predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ranog razvoja i učenja dece na ranim uzrastima. Ako želite da podelite sa nama aktuelne informacije iz vaše prakse pišite nam na office@predskolci.rs

Kancelarije UNICEF-a Srbje, Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkoj razvoja Republike Srbije I CIP Centra za interaktivnu pedagogiju objavljeno je nekoliko publikacija

U toku 2017. godine, u saradnji  Kancelarije UNICEF-a Srbje, Ministarstva prosvete, nauke I tehnološkoj razvoja Republike Srbije I CIP Centra za interaktivnu pedagogiju objavljeno je nekoliko publikacija:

  • U okviru projekta “Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje I obrazovanje” uz podršku Švajcarske agencije za razvoj I saradnju, , objavljena publikacija “Koliko košta poludnevni diversifikovani program u predškolskom vaspitanju I obrazovanju – utvrđivanje strukture cene koštanja”;
  • U okviru naučno-istraživačkog projekta „Kaleidoskop – diversifikacija oblika i programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja” koji je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja I UNICEF-om realizovao Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao komplementaran projektu „Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje”, I uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, objavljena je publikacija “Projektni pristup učenju”, autorki prof.dr. Živke Kranjaje , Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu I prof.dr. Dragane Breneselović Pavlović, , Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu;
  • U okviru naučno-istraživačkog projekta „Kaleidoskop – diversifikacija oblika i programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja” koji je u saradnji sa Ministarstvom prosvete, nauke i tehnološkog razvoja I UNICEF-om realizovao Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, kao komplementaran projektu „Vrtići bez granica 2 – kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje”, I uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju, objavljena je publikacija “Osnove diversifikacionih programa predškolskog vaspitanja I obrazovanja”, autorki prof.dr. Živke Kranjaje , Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu I prof.dr. Dragane Breneselović Pavlović, , Institut za pedagogiju i andragogiju, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu;

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.