Vesti

Ovde ćete nači najaktuelnije informacije i vesti iz domena predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ranog razvoja i učenja dece na ranim uzrastima. Ako želite da podelite sa nama aktuelne informacije iz vaše prakse pišite nam na office@predskolci.rs

Ključne dimenzije razvoja kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju – osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja

U okviru materijala sa konferencije „Ključne dimenzije razvoja kvaliteta u predškolskom vaspitanju i obrazovanju – osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja“ realizovane u saradnji UNICEF-a, Ministarstva prosvete, nauke i tehmološkog razvoja Republike Srbije i CIP - Centra za interaktivnu pedagogiju u Beogradu, od sada možete pogledati I brošure Pet koraka za veći obuhvat dece kvalitetnim predškolskim programima u vašoj opštini Pravo i najbolja investicija - za svako dete vrtić

 

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.