Vesti

Ovde ćete nači najaktuelnije informacije i vesti iz domena predškolskog vaspitanja i obrazovanja, ranog razvoja i učenja dece na ranim uzrastima. Ako želite da podelite sa nama aktuelne informacije iz vaše prakse pišite nam na office@predskolci.rs

ВОДИТЕЉИ ОБУКА И МЕНТОРИ ПРЕДШКОЛСКИХ УСТАНОВА У ПРОЦЕСУ ПРИМЕНЕ „ГОДИНА УЗЛЕТА“

Једна од важних промена у нашем образовном систему која је обележила 2018. годину јесте

доношење Нових основа програма предшколског васпитања и образовања, симболично

названих „Године узлета“. С обзиром на то да ова новина представља велики програмски заокрет,

неопходни су различити видови подршке васпитачима и стручним сарадницима како бисмо

остварили циљ „Година узлета“ подршку добробити детета. Будући да кључ за успешну

реализацију програма лежи у рукама професионалаца запослених у предшколским установама,

МПНТР и УНИЦЕФ ће организовати подршку у виду обука, менторства, узајамног учења и

хоризонталне размене за 12.000 запослених у предшколским установама.

 

Ко ће бити водитељи обука и ментори предшколским установама?

 

Сви професионалци из области предшколског васпитања и образовања који могу компетентно, на

професионалан и пријемчив начин својим колегама да пруже потребну обуку и подршку у процесу

примене новог програма позвани су да се пријаве на конкурс који је објавила канцеларија

УНИЦЕФ-а у Србији: https://www.unicef.org/serbia/sites/unicef.org.serbia/files/2019-05/Treneri_mentori_Godine%20uzleta_konkurs.pdf

 

На овај оглас могу се пријавити сви који испуњавају услове наведене у конкурсу, укључујући и оне

који су већ аутори/реализатори три акредитована програма обуке, јер у овом случају то није

ограничавајући фактор.

Vebsajt je izrađen u okviru projekta „Vrtići bez granica 2- kvalitetno inkluzivno predškolsko vaspitanje i obrazovanje u Republici Srbiji“ koji uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj – SDC realizuju Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, UNICEF, CIP - Centar za interaktivnu pedagogiju i Institut za pedagogiju i andragogiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.